Bij alle werkzaamheden werk ik met heldere afspraken vooraf. Dit werkt altijd het beste. Ook wat betreft mijn tarief wil ik de zaken zo duidelijk mogelijk voorstellen. Vandaar dat ik werk met een standaarduurtarief van 100 euro (exclusief BTW en reis- en verblijfkosten). Natuurlijk kunnen er ook afspraken worden gemaakt als het om projecten of grote(re) opdrachten gaat.